top of page
Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny: Witamy
Radca Prawny

Radca Prawny

Tytuł zawodowy radcy prawnego uzyskałem w lipcu 2015 roku, jednakże praktykę w zakresie obsługi przedsiębiorców zdobywam od 2010 roku, najpierw jako asystent adwokata - mojego taty - Stanisława Chodkowskiego, zaś od czerwca 2012 roku jako właściciel kancelarii prawnej.


W maju 2014 roku moje zainteresowania związane z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstw doprowadziły mnie do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, przeprowadzanego przez Ministra Skarbu Państwa. W czerwcu 2017 roku uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego i zostałem wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.


Te lata doświadczeń wspartych nieustannie poszerzaną wiedzą dały mi narzędzia, dzięki którym mogę pomóc Tobie i Twojej firmie w niezakłóconym i nieustannym rozwoju. Różnorodność prowadzonych przeze mnie spraw związanych z szeroko pojętym biznesem, na różnych szczeblach zaawansowania, daje mi podstawy do zaoferowania Tobie szczególnego rodzaju kompleksowego produktu.

Jak zapewne przekonałeś się na własnej skórze, prowadzenie biznesu w Polsce jest niezwykle trudne i ryzykowne. Jak pokazują badania największą bolączką polskiego przedsiębiorcy jest skomplikowanie przepisów i walka z urzędami, sądami i innymi instytucjami. Jak deklarują przedsiębiorcy, ponad trzecią część czasu zabierają im sprawy związane z prawem i jego stosowaniem, jednocześnie narzekają, że za mało czasu poświęcają na relację z klientem, czy na współpracę z partnerem biznesowym.

Pomyśl teraz jak cenny jest Twój czas i ile tracisz go na sprawy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem Twojej działalności, już nie wspominając ile Cię to kosztuje zdrowia, nerwów i pieniędzy!

Rozwiązaniem Twoich problemów, a w konsekwencji sposobem na poprawę funkcjonowanie Twojego biznesu jest skrojona na miarę, kompleksowa obsługa prawna.

Mam tu na myśli partnerstwo biznesowe polegające na współpracy, dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości, w oparciu o zaufanie i bieżący kontakt – takie, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas, nerwy oraz pieniądze.

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych (w tym zatrudniających ponad 2000 pracowników). Opiniowałem, tworzyłem i doradzałem w zakresie dziesiątek umówi i kontraktów, uczestniczyłem w dziesiątkach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentowałem wielu klientów w postępowaniach sądowych różnych szczebli, doradzałem wielu przedsiębiorcom.

W związku z powyższym jeżeli chcesz poprawić funkcjonowanie swojego biznesu koniecznie zadzwoń do mnie lub napisz!

Bankruptcy Filing_edited.jpg

Doradca Restrukturyzacyjny

W czerwcu 2017 roku uzyskałem licencję doradcy restrukturyzacyjnego i zostałem wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.


Licencja ta uprawnia mnie m.in. do wykonywania czynności:

  • syndyka na podstawie ustawy Prawo upadłościowe;

  • nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne;

  • zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy Kodeks postępowania cywilnego;

Ponadto świadczę czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, które obejmują udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Posiadam doświadczenie z dziesiątków postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdzie pełniłem funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy, nadzorcy układu, czy też pełnomocnika stron.


Jeżeli z jakiś względów Twoja firma nie funkcjonuje właściwie koniecznie zadzwoń do mnie lub napisz!

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny: Witamy

Zaufali mi:

Kontakt

Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski

ul. Antoniego Antczaka 2/6

+48 790 749 300

+48 501 625 308

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page