Syndyk sprzeda z wolnej ręki wagę towarową o zakresie ważenia 5 – 50 kg, działka elementarna 100g.

Waga w stanie używanym, brak legalizacji, ślady przetarć i ubytków materiału lakierniczego. Ogólny stan średni.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Waga z Lubelskich Fabryk Wag ZUK 50

140,00 zł Regularna cena
70,00 złCena Rabatowa
PTU w tym