Syndyk sprzeda z wolnej ręki wózek widłowy elektryczny BT Ixion SWE 120, 2006 r., Produkcja Szwecja.

 

Wysokość podnoszenia: 1700 mm, Udźwig: 1200 kg, Wysokość złożonego
masztu: 1415 mm, Długość wideł: 1150 mm, Rozstaw wideł: 570 mm.
Okazano akumulator z roku produkcji 11/2019 – według informacji
uzyskanych podczas oględzin wynika, że zakupiono jako nowy, typ
12x2PzS180 + Rema 80/25, obecnie całkowicie rozładowany (koszt usługi
serwisowej ok. 1500 zł)

 

Do oględzin okazano wózek w stanie wyłączonym z eksploatacji z
ogólnymi śladami eksploatacyjnymi. Brak możliwości uruchomienia i
weryfikacji działania. Ogólny zewnętrzny stan dobry. Brak
dokumentacji technicznej, książki dozorowej UDT. Akumulator
wymaga weryfikacji działania przez serwis producenta.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Wózek widłowy elektryczny

5 670,00 złCena
PTU w tym