Syndyk sprzeda z wolnej ręki platformę wibracyjną Vibroshaper.

 

Specyfikacja

Dodatkowe informacje: Antypoślizgowa pokrywa wierzchnia i podkładki gumowe
W zestawie: Pilot
Maks. obciążenie: 100 kg
Tryby pracy: Automatyczny
Manualny

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

Platforma wibracyjna Vibroshaper

200,00 zł Regularna cena
134,00 złCena Rabatowa
PTU w tym