Syndyk sprzeda z wolnej ręki urządzenie do regeneracji filtrów DPF FFSolution FH2 DPF C.M.

 

Moc 2x400 V, Moc całkowita 12,5 kW, temperatura wody 75ºC, odporność
woda/powietrze 6 Kw/4 Kw, wymiary: 1990x1600x900 mm, wysokość filtrów
1140 mm

 

Do oględzin okazano urządzenie wyłączone z eksploatacji. Brak możliwości uruchomienia i weryfikacji działania, brak możliwości weryfikacji kompletności, szyba czołowa drzwi pęknięta, częściowo zdemontowany. Ogólny zewnętrzny stan średni – ślady eksploatacji. Brak
dokumentacji technicznej.

 


Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Urządzenie do regeneracji filtrów DPF FFSolution FH2 DPF C.M.

57 297,00 złCena
PTU w tym