Syndyk sprzeda z wolnej ręki trzy stoły piekarnicze drewniane (dębowe) – konstrukcja i blat o wymiarach: 1. 2670x880x850 [mm], 2. 3050x860x870 [mm], 3. 2500x820x850 [mm].

Stoły przechowywane w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym przez ok. 4 lata. Stoły silnie zabrudzone z zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (np., gryzonie). Ogólny średni stan techniczny.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Trzy stoły piekarnicze

1 000,00 zł Regularna cena
500,00 złCena Rabatowa
PTU w tym