Syndyk sprzeda z wolnej ręki szafkę dekoracyjną podswietlaną.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

Szafka dekoracyjna podświetlana

600,00 zł Regularna cena
402,00 złCena Rabatowa
PTU w tym