top of page

Syndyk masy upadłości sprzeda udział wynoszący 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 38/4 o powierzchni 719m2 położona w m. Słupy Małe, w gminie Bądkowo, w powiecie aleksandrowskim, w  województwie kujawsko - pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr  WL1A/00025526/9, o wartości rynkowej 163 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 38/4 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe, ma kształt regularny (kwadrat), teren płaski. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze sieciowe energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz telekomunikacyjne. Obszar działki ogrodzony, z podejściem i podjazdem do budynku utwardzonym kostką POLBRUK, teren porośnięty trawą, nieliczne krzewy i drzewa. Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym budynkiem jednorodzinnym, murowanym, parterowym ze zróżnicowanymi poziomami użytkowymi, częściowo podpiwniczonym, z garażem w bryle budynku; o Pz 131 m2 (według kartoteki budynków); Pu 96,8 m2 (wg pomiaru w dniu oględzin). Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi wojewódzkiej DW252. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Bądkowo nr XXIV/136/2020 z 22 grudnia 2020 r. przedmiot wyceny znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MUR – na terenach rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowo-rzemieślniczej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii syndyka : Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, na stronie internetowej syndyka:

Pokaż mniej

Syndyk sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości

122 250,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page