top of page

Syndyk sprzeda udział wynoszący 3/8 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 370/2 o powierzchni 3010 m2, położona w m. Koneck, w gminie Koneck, w powiecie aleksandrowskim, w województwie Kujawsko - Pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr WL1A/00002952/7. Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 370/2 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B (0,0385 ha) - tereny mieszkaniowe oraz RIVa (0,2625 ha) grunty orne, ma kształt litery „L”, teren płaski. Wjazd na nieruchomość zajmuje obszar o powierzchni ok 1300 m2 (dł ok 165 m i szer. ok 8 m). Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe i energetyczne (energia pobierana bezpośrednio ze słupa energetycznego usytuowanego przy granicy działki). Przyłącze kanalizacyjne zrealizowane zostało prawdopodobnie poprzez wybudowanie zbiornika typu szambo. Obszar działki częściowo ogrodzony płotem z przęseł drewnianych o wysokim stopniu zużycia. Teren niezagospodarowany porośnięty trawą. Na działce znajdują się przede wszystkim drzewa owocowe oraz zlokalizowana jest studnia. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, murowanym, parterowym, z poddaszem niemieszkalnym, bez podpiwniczenia, z dachem symetrycznie dwuspadowym krytym blachą o powierzchni zabudowy 78 m2. Do budynku mieszkalnego przylega jednokondygnacyjny budynek gospodarczy z dachem jednospadowym krytym blachą falistą o powierzchni zabudowy ok 20 m2. Na podstawie oględzin oceniono, że budynek mieszkalny i gospodarczy to obiekty kilkudziesięcioletnie o słabym stanie techniczno-użytkowym. Brak informacji dotyczącej roku budowy. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni szutrowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej (160423C) – działki drogowej nr 377. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalone Uchwałą Rady Gminy Koneck nr XVII/116/16 z 25 października 2016 r. przedmiot wyceny znajduje się częściowo na terenach rolnych (wjazd na nieruchomość), częściowo na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Operat szacunkowy jest dostępny w kancelarii syndyka: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, na stronie internetowej syndyka:

Pokaż mniej

Pokaż mniej

Syndyk sprzeda udział w zabudowanej nieruchomości

5 125,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page