top of page

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 71/7 o powierzchni 1577 m2 , położoną w m. Krobia przy ul. Wiejskiej 19, w gminie Lubicz, w powiecie toruńskim, w województwie kujawsko - pomorskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00059713/9. Stan techniczno – użytkowy nieruchomości, wg stanu na dzień oględzin. Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 71/7 sklasyfikowana jest w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe; ma kształt nieregularny, teren płaski. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze sieciowe energetyczne, wodociągowe oraz kanalizacyjne (lokalne – szambo). W drodze przebiega sieć gazowa oraz telekomunikacyjna. Obszar działki ogrodzony, od frontu furtka i brama wjazdowa stalowa. Na terenie działki znajduje się zieleń ogrodowa (drzewa, krzewy wymagające zabiegów pielęgnacyjnych), oczko wodne i mała architektura ogrodowa (drewniana altana). Pozostały obszar porośnięty trawą i chwastami. Teren zaniedbany, bez prowadzenia bieżących prac odgrodowych, altana w stanie dewastacji, Długi dojazd do budynku, po obu stronach obsadzony szpalerem tui z widocznym zbrązowieniem igieł. Nieruchomość zabudowana jest:  budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (numer ewidencyjny 600), parterowym z poddaszem użytkowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, przykrytym dachem dwuspadowym; o Pz 138 m2 (wg. kartoteki budynków), Pu 148,5 m2 (wg pomiaru w dniu oględzin) z przylegającym do budynku mieszkalnego garażem, w którym zlokalizowana jest kotłownia; Pu garażu = 23,4 m2 ;  budynkiem gospodarczym (numer ewidencyjny 607) o Pz 21 m2 (wg. kartoteki budynków), Pu=16,4 m2 . Budynek gospodarczy (numer ewidencyjny 607) oraz garaż przylegający do budynku mieszkalnego zgodnie z decyzją nr ABA.6740.4.35.2018.LK z dnia 14 marca 2018 r. przeznaczone zostały do rozbiórki. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej 100763C - działki drogowej nr 78/7 opisanej w KW TO1T/00032095/5 - ul. Wiejskiej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. + 48 501 625 308 ), w  biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Syndyk sprzeda udział 1/2 w domu w m. Krobia

122 150,00 zł Regularna cena
103 827,50 złCena Rabatowa
PTU w tym |
    bottom of page