top of page

Syndyk sprzeda samochód osobowy Audi, rok produkcji: 2018, Model: Q7 TDI MR`15 4M, Wersja: Tiptronic.

Samochód stoi nieużytkowany od dwóch lat.

 

Oględziny przedmiotowego pojazdu dokonano w warunkach parkingowych. Identyfikacji pojazdu dokonano z natury
na podstawie ujawnionych numerów nadwozia, tabliczki identyfikacyjnej, potwierdzonej zapisami w dowodzie
rejestracyjnym. Pojazd w ciągłej eksploatacji.
Silnik z wyposażeniem - silnik kompletny, rozruch łatwy, praca równomierna w różnych zakresach prędkości
obrotowej.
Nadwozie - w warunkach przeprowadzanych oględzin nie stwierdzono istotnych przetarć i odprysków materiału
lakierniczego, stwierdzono niewielki wgniot w części lewej na pokrywie przedniej.
Wnętrze pojazdu - ślady normalnej eksploatacji, zużycie adekwatne do okresu i sposobu użytkowania.
Zawieszenie i układ kierowniczy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie
stwierdzono, brak możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.
Układ napędowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak
możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.
Układ hamulcowy - z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia braków nie stwierdzono, brak
możliwości weryfikacji stanu technicznego poszczególnych składowych.


Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Z wyceną można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel.

Wyświetl numer), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Syndyk sprzeda samochód osobowy Audi Q7

213 500,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page