top of page

Syndyk sprzeda Nalewarkę do płynów Zhengzho u Leyisi Enterprise model G1WY100, rok produkcji 2021 o nr fabrycznym 10/2021.

 

Dane techniczne:

 

Głowica: 2 szt.,

Zakres dozowania: 100-1000 ml,

Wydajność: 20-50 szt./min.

Sposób napełniania: tłokowy.

Końcówki nalewające: ⌀ 8 (możliwe również Ø 4,6,10,14,16 mm).

Zapotrzebowanie powietrza: 0,8 Mpa.

Zasilanie 230V, moc 10W, masa 30kg,

Brak dokumentacji technicznej.

 

Stan techniczny:


Do oględzin przedstawiono nalewarkę w stanie zapakowanym. Według uzyskanych informacji od właściciela wynika, że nie była nigdy użytkowana. Poinformowano, że jest w pełni sprawna technicznie. Nie badano nalewarki pod obciążeniem oraz nie weryfikowano poprawności zadawanych parametrów. Z zewnętrznych oględzin w możliwym zakresie do sprawdzenia stwierdzono, że nalewarka jest kompletna w ogólnym stanie bardzo dobrym. Brak jest dokumentacji technicznej.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Syndyk sprzeda Nalewarkę do płynów

6 300,00 zł Regularna cena
5 000,00 złCena Rabatowa
PTU w tym |
    bottom of page