top of page

Syndyk sprzeda spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Golubiu Dobrzyniu przy ulicy Mickiewicza 6. Lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym z 1981 r. Lokal mieszkalny nie posiada wyodrębnionego zbioru praw. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 51/6. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,7 m2. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Z lokalem mieszkalnym związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 4,82 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1G/00020422/8. 

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o, telefoniczną, oświetleniową klatki schodowej, domofonową, wentylacji grawitacyjnej. Teren wokół budynku zagospodarowany w sposób typowy dla budownictwa wielorodzinnego, urządzone chodniki, oświetlenie terenu, sieci kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej, a także zieleń.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. + 48 501 625 308 ), w  biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Pokaż mniej

Syndyk sprzeda mieszkanie w Golubiu Dobrzyniu

202 000,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page