top of page

UWAGA!! OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI ODBĘDĄ SIĘ  10 KWIETNIA 2024 R. O GODZINIE 10:00

 

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 121/28 o powierzchni 0,4075 ha, położoną w miejscowości Wielka Nieszawka przy ulicy Toruńskiej 26 (KW: TO1T/00047956/7). 

Działka o powierzchni 0,4075 ha, scharakteryzowana jest w ewidencji gruntów jako użytek Ba –
0,4075 ha – tereny przemysłowe.
W księdze wieczystej ujawniona jest jeszcze działka ew. nr 121/27 o powierzchni 0,0052 ha –
sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako dr – droga, która od grudnia 2019 r. stanowi własność.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odłączenie działki 121/27 następuje na wniosek nowego właściciela.
Działka ma kształt wielokąta, teren z deniwelacjami, częściowo ogrodzony, utwardzony częściowo
wylewką betonową z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość z dostępem
do przyłączy sieciowych: elektrycznego, wodociągowego, telekomunikacyjnego, kanalizacyjnego,
gazowego. Przez działkę przebiegają liniowe urządzenia przesyłowe sieci: energetycznej, wodnokanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Nieruchomość zabudowana jest:
 budynkiem gospodarczym zaadaptowanym na mieszkalno-biurowy bez wymaganej
dokumentacji; obiekt z lat 60-tych XX w. – nr ew. 439 – obiekt parterowy, niepodpiwniczony
z dachem dwuspadowym, krytym papą o powierzchni zabudowy Pz 81 m2 , powierzchni
użytkowej Pu 61,7 m2;
 budynkiem biurowo-magazynowym z lat 60-tych XX w. – nr ew. 438 – obiekt parterowy,
niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym, krytym papą o powierzchni zabudowy Pz 139 m2,
powierzchni użytkowej Pu 117,0 m2;
 budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią socjalną z lat 60-tych – nr ew. 491 – obiekt
parterowy, niepodpiwniczony z dachem krytym papą o powierzchni zabudowy Pz 356 m2,
powierzchni użytkowej Pu 314,5 m2, w tym kotłownia 5,1 m2, do budynku przylega zadaszona
wiata typu otwartego o powierzchni około 35,0 m2
Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi
publicznej o randze drogi wojewódzkiej DW273.
Według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/96/04
z dnia 2004-08-20, działka nr 121/28, znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.

 

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka przy ul. Antoniego Antczaka 2/6 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość w Wielkiej Nieszawce" do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godziny 14:00,

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. + 48 790 749 300 ), w  biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Syndyk sprzeda działkę w Wielkiej Nieszawce

318 000,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page