top of page

Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową zabudowaną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 28/3 położona w m. Frydrychowo 57, w gminie Kowalewo Pomorskie w powiecie golubsko-dobrzyńskim, dla której Sąd Rejonowy w Golubiu Dobrzyniu w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr: TO1G/00011003/9.

 

Nieruchomość o powierzchni 430 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako Bi - inne tereny zabudowane. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne, energetyczne - energia pobierana jest bezpośrednio ze słupa. 

 

Na działce posadowiony jest budynek - pawilon handlowy. Jest to obiekt jednokondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy Pz 101 m2 i powierzchni użytkowej Pu 81,3 m2. Do budynku przylega zadaszona wiata typu otwartego. 

 

Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Działka usytuowana jest w odległości 50 m od drogi krajowej DK 15 oraz 250 m od drogi wojewódzkiej DW 554. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 110139C.

 

Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka przy ul. Antoniego Antczaka 2/6 w Toruniu lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość w Frydrychowie" do dnia 13 czerwca 2024 r. do godziny 14:00.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. + 48 790 749 300), w  biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

Syndyk sprzeda działkę w Frydrychowie

97 000,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page