Syndyk sprzeda z wolnej ręki przesiewacz do mąki o wydajności 25kg/min., (1500 kg/h), masa 100kg.

Przesiewacz w stanie używanym, bez możliwości  uruchomienia, nieeksploatowany od ok. 4 lat, nieznany stan techniczny. Ogólny stan zewnętrzny średni.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Przesiewacz mąki Ibis TA002

840,00 zł Regularna cena
714,00 złCena Rabatowa
PTU w tym