top of page

Syndyk masy upadłości Nitstal sp. z o.o. w Rzęczkowie w upadłości sprzeda z wolnej ręki  przedsiębiorstwo NITSAL sp. z o.o. w Rzęczkowie w upadłości z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności z rachunków bankowych oraz ruchomości wyłączonych w toku postępowania z przedsiębiorstwa.

Cena oszacowania to 5 010 750,00 zł, cena wywoławcza 3 006 450,00 zł. Wadium 501 075,00 zł.

Oferty należy składać w biurze syndyka w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6 lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta –Nitstal" do dnia  29.09.2023 r. do godz. 14.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na w dniu 02.10.2023 w biurze syndyka.

W skład  przedsiębiorstwa wchodzą m.in.:

  • Nieruchomość położona w m. Rzęczkowo, gmina Zławieś Wielka, dz. nr 449/8, pow. 1,0119 ha, KW nr TO1T/00048764/1 (o wartości 318 000,00 zł);
  • Środki trwałe ruchome i inne składniki (o wartości 410 681,00 zł);
  • Sprzęt IT, telefony, drukarki itp., system monitoringu, pozostałe ruchomości, meble (o wartości 62 281,00 zł);
  • Środki transportu (2 x Audi Q7 2018 i 2015 – o wartości 300 400,00 zł);
  • Towary handlowe – stal (o wartości 3 651 933,00 zł);
  • Należności i roszczenia (o wartości 629 138,43 zł);

Szczegóły sprzedaży, regulamin przetargu oraz opis i oszacowanie przedsiębiorstwa oraz wyceny poszczególnych składników udostępnione do wglądu w kancelarii syndyka: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, kancelaria-chodkowski.pl, doradca@kancelaria-chodkowski.pl, tel: 501 625 308.

Przedsiębiorstwo NITSAL sp. z o.o. w Rzęczkowie w upadłości

3 006 450,00 złCena
PTU w tym |
    bottom of page