Syndyk sprzeda z wolnej ręki prościarkę do drutu Elko-Bis Typ 100.1.


Służy do mechanicznego prostowania drutu odgromowego. Napędzana

ręcznie. Można stosować do drutu 6–8 mm. Waga 14 kg.

 

Do oględzin okazano urządzenie wyłączone z eksploatacji. Brak możliwości weryfikacji działania. Ogólny zewnętrzny stan dobry – ślady eksploatacji. Brak dokumentacji technicznej.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

 

 

Prościarka do drutu Elko-Bis Typ 100.1

1 252,00 złCena
PTU w tym