Syndyk sprzeda z wolnej ręki piec wsadowy Ibis prawdopodobnie PKC 10. Piece piekarskie cyklotermiczne typu PKC przeznaczone są do wypieku różnego rodzaju pieczywa. Wypiek w piecach cy-klotermicznych odbywa się bezpośrednio na płytach wypiekowych lub na bla-chach wypiekowych. Powierzchnia wypieku ok.10m². Komora wypiekowa 2000x1200 [mm].

Maszyna w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywane w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym.Maszyny zastano silnie zabrudzone zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (np., gryzonie).Maszyny zaniedbane, silnie zabrudzone, miejscowo silnie skorodowane, wymagające weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Piec wsadowy Ibis

2 100,00 zł Regularna cena
1 050,00 złCena Rabatowa
PTU w tym