Syndyk sprzeda z wolnej ręki piec Ibis obrotowo-nadmuchowy. Wózek z chlebem lub innym pieczywem za-wieszany jest na haku, który obraca wózek. Nadmóch gorącego powietrza opieka chleb. Dodatkowo piec posiada instalację wodną, która doprowadza wodę do dysz rozprowadzających wodę po rozgrzanej ściance pieca co powoduje tzw. proces garowania. Piec zasilany gazem. Brak danych technicznych przedmioto-wego pieca. Wydajność: 1 wózek. Sterowanie manualne. Wymiary gabarytowe: 1810x1400x2350 [mm].

Maszyny w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywane w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym.Maszyny zastano silnie zabrudzone zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (np., gryzonie).Maszyny zaniedbane, silnie zabrudzone, miejscowo silnie skorodowane, wymagające weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Piec Ibis obrotowo-nadmuchowy

4 800,00 zł Regularna cena
2 400,00 złCena Rabatowa
PTU w tym