Syndyk sprzeda z wolnej ręki paket 107 oprawek okularów znanych producentów według zestawienia.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Pakiet oprawek okularów

14 953,00 zł Regularna cena
7 476,50 złCena Rabatowa
PTU w tym