Syndyk sprzeda z wolnej ręki miesiarkę spiralną z dzieżą wyjezdną o pojemności ok 350l wraz z trzema dodatkowymi misami. Prawdopodobna masa produktu (ciasta) ok. 250kg. Wymiary dzieży: 1050mm x 500mm.

 

Maszyny w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywane w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym.Maszyny zastano silnie zabrudzone zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (np., gryzonie).Maszyny zaniedbane, silnie zabrudzone, miejscowo silnie skorodowane, wymagające weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Miesiarka spiralna

4 000,00 zł Regularna cena
2 000,00 złCena Rabatowa
PTU w tym