Syndyk sprzeda z wolnej ręki Miernik parametrów instalacji Sonel MPI- 520

 

Pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym
pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o
długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów
gniazd 3-faz. (AGT).automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego;
rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,pomiar impedancji pętli
zwarcia z rozdzielczością do 0,01 , w instalacjach zabezpieczonych
wyłącznikami RCD o In 30 mA bez ich zadziałania zakres napięć
pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz,pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw =10 zapakowane w oryginalnej torbie materiałowej.

 

Brak możliwości uruchomienia i weryfikacji działania.
Ogólny zewnętrzny stan dobry – ślady eksploatacji. Brak dokumentacji technicznej.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Miernik parametrów instalacji Sonel MPI- 520

2 224,00 złCena
PTU w tym