top of page

Międzygarownia do chleba „KEMPER” typ B-P-6, nr 15/07/2010, – zasilanie 400V, gramatura 0,2 – 1,5kg, ilość rzędów 6, wydajność 900 – 1500 szt./h, masa 450kg, wymiary gabarytowe: 1600x670 (320mm dostawka) x 2600 [mm], moc 3kW. Remont główny przeprowadzono w 2010 roku, okazano dokumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje zgodności.

Maszyna w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywana w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym.
Maszynę zastano silnie zabrudzoną zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeniami pozostawionymi przez zwierzęta (np., gryzonie).
Maszyna zaniedbana, silnie zabrudzona, miejscowo silnie skorodowana, wymagająca weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Międzygarownia do chleba 'KEMPER"

8 800,00 zł Regularna cena
2 640,00 złCena Rabatowa
PTU w tym |
    bottom of page