Linia do chleba składająca się z wagodzielarki, zaokrąglarki, międzygarowni do chleba, wydłużarki.
Różni producenci maszyn i urządzeń – wykonawca PPHU Wa-gner & Wa-gner, 2002/remont 2010, Holandia/Niemcy/Polska

Wagodzielarka „Werner-Pfleiderer” – brak danych, brak tabliczki znamiono-wej, brak dokumentacji techniczno-ruchowej, wymiary gabarytowe: 1240x500x1670 [mm]
Zaokrąglarka stożkowa „W& P CR. Haton -zasilanie 400V, moc całkowita 2,5kW, gramatura 0,2 – 1,2kg, masa 250kg, wymiary gabarytowe: 1340x1100x1100 [mm], grzałka 1,5kW. Remont główny przeprowadzono w 2010 roku, okazano dokumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje zgod-ności.
Międzygarownia do chleba „KEMPER” typ B-P-6, nr 15/07/2010, – zasilanie 400V, gramatura 0,2 – 1,5kg, ilość rzędów 6, wydajność 900 – 1500 szt./h, masa 450kg, wymiary gabarytowe: 1600x670 (320mm dostawka) x 2600 [mm], moc 3kW. Remont główny przeprowadzono w 2010 roku, okazano do-kumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje zgodności.
Wydłużarka „GEFRA” – zasilanie 400V, gramatura 0,2 – 1,2 kg, wydajność 1500 szt/h, moc 1,1 kW, masa 450kg, wymiary gabarytowe: 2000x1500x1620 [mm]. Remont główny przeprowadzono w 2010 roku, okazano dokumentację techniczno-ruchową oraz deklaracje zgodności.

Maszyny w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywane w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym.
Maszyny zastano silnie zabrudzone zaschniętymi pozostałościami poprodukcyjnymi oraz zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (np., gryzonie).
Maszyny zaniedbane, silnie zabrudzone, miejscowo silnie skorodowane, wymagające weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Linia do chleba

22 800,00 zł Regularna cena
11 400,00 złCena Rabatowa
PTU w tym