Syndyk sprzeda z wolnej ręki komorę garowniczą. Komora garownicza ma na celu wyrośnięcie pieczywa przed włożeniem do pieca. Dokonuje się to poprzez nastawę odpowiedniej temperatury oraz uruchomienie pary. Wymiary wnętrza komory: 2050x900x2000 [mm], masa 200 kg. 

Maszyna w stanie wyłączonym z eksploatacji od ok. 4 lat. Przechowywana w miejscu nieogrzewanym i wilgotnym. Maszynę zastano zabrudzoną, po czyszczeniu przez zewnętrzną firmę. Maszyna zaniedbana, zabrudzona, miejscowo silnie skorodowana, nosząca ślady  wcześniejszych, prowizorycznych napraw, wymagająca weryfikacji oraz przeprowadzenia naprawy wszystkich składowych. Ogólny zły stantechniczny (niedostateczny). Brak dokumentacji technicznej oraz historii eksploatacji.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Komora Ibis KRS 54

1 300,00 zł Regularna cena
650,00 złCena Rabatowa
PTU w tym