Syndyk sprzeda z wolnej ręki Fax Philips Magic 5 ECO Primo PPF 631E. 

 

Informacja producenta:

TELEFON / FAKS / KOPIARKA 

modem -> 9.600 bps
technologia wydruku -> termotransferowa
papier-> zwykły

Opis skrócony:
Telefaks termotransferowy
Prędkość transmisji 9600 bps
Podajnik oryginałów na 10 kartek
Rozdzielczość: 8 pikseli/mm w poziomie, maksymalnie 7.7 pikseli/mm w pionie.
Pamięć 15 stron
Wysyłanie opóźnione
Rozsyłanie grupowe
Pooling (wysyłanie i odbiór)
Zarządzanie z telefonu bezprzewodowego
Wydruk plansz SUDOKU
Podajnik papieru na 50 kartek
Zdefiniowane wzory faksów


 Kopiarka
Kopiowanie wielokrotne do 15 kopii.
16 stopni szarości
Zoom
Rozdzielczość: FINE/PHOTO

 Telefon
10 przycisków szybkiego wybierania
10 dzwonków
Książka telefoniczna na 50 wpisów.
Identyfikacja rozmówcy CLIP*.
Identyfikacja dzwoniącego przez melodię dzwonka
Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce
Lista wybieranych numerów (10)
Raport połączeń wychodzących

Waga
2,4 kg


Wymiary
313x197x129mm

Zużycie energii
Maksymalnie 15W

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Fax Philips Magic 5 ECO Primo PPF 631E

50,00 zł Regularna cena
33,50 złCena Rabatowa
PTU w tym