Syndyk sprzeda z wolnej ręki baner reklamowy LED o wymiarach 4000x800x140 mm.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

Baner reklamowy LED

450,00 zł Regularna cena
337,50 złCena Rabatowa
PTU w tym