Syndyk sprzeda z wolnej ręki baner reklamowy o wymiarach 3000x600 mm.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. 

Baner reklamowy

150,00 zł Regularna cena
112,50 złCena Rabatowa
PTU w tym