Syndyk sprzeda z wolnej ręki 8 krzeseł z ekoskóry z chromowanymi nogami.

Wymiary: 98 cm wysokości, 44 cm szerokości, 49 cm głębokości. 

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

8 Krzeseł z ekoskóry z chromowanymi nogami

400,00 zł Regularna cena
300,00 złCena Rabatowa
PTU w tym