Syndyk sprzeda z wolnej ręki Szafki ubraniowe składające się z dwóch komór na ubrania, wymiary: 1800x600x500 mm.

Ogólny zewnętrzny stan średni.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

5 Szaf ubraniowych

325,00 zł Regularna cena
162,50 złCena Rabatowa
PTU w tym