Syndyk sprzeda z wolnej ręki 3000 wieszaków ubraniowych, plastikowych.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

3000 wieszaków ubraniowych, plastikowych

600,00 zł Regularna cena
450,00 złCena Rabatowa
PTU w tym