Syndyk sprzeda z wolnej ręki trzy wózki ze stali nierdzewnej o wymiarach: 720x600x1880 [mm].

Wózki używane, silnie zabrudzone. Ogólny zły stan.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

3 Wózki do pieców wsadowych

480,00 zł Regularna cena
240,00 złCena Rabatowa
PTU w tym