Syndyk sprzeda z wolnej ręki skrzynki z tworzywa sztucznego o wymiarach: 600x400x180 [mm] – 114 szt., 600x400x120 [mm] – 46 szt.
Skrzynki używane. Ogólny stan średni.
 
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

160 Skrzynek do pieczywa

500,00 zł Regularna cena
425,00 złCena Rabatowa
PTU w tym