Syndyk sprzeda z wolnej ręki 2 smażalnice do pączków:

1. Smażalnica – wolnostojąca, zasilanie elektryczne, rusztowanie, wymiary gabarytowe: 710x900 [mm], ruszt: 600x800 [mm].

2. Smażalnica – wolnostojąca, zasilanie elektryczne, wymiary gabarytowe: 930x690 [mm], regulacja temperatury.

 

Urządzenia w stanie używanym, bez możliwości uruchomienia, nieeksploatowany od ok. 4lat, nieznany stan techniczny, widoczne uszkodzenia, silne zanieczyszczenia, widoczna korozja. Ogólny zewnętrzny stan niedostateczny.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

2 Smażalnice do pączków

752,00 zł Regularna cena
639,20 złCena Rabatowa
PTU w tym