Syndyk sprzeda z wolnej ręki 2 krajalnice do chleba:

 

1. Krajalnica do chleba – ręczna, wymiary przestrzeni roboczej: 400x220

[mm], noże wybrakowane,

2. Krajalnica do chleba – ręczna, wymiary przestrzeni roboczej: szerokość 350[mm], szerokość między nożami 8-9mm. Noże miejscowo wybrakowane, uszkodzone.

Urządzenia w stanie używanym, bez możliwości  uruchomienia, nieeksploatowany od ok. 4 lat, nieznany stan techniczny, widoczne uszkodzenia i braki noży, liczne zanieczyszczenia i korozja. Ogólny zewnętrzny stan niedostateczny.

 

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.) Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

2 Krajalnice do chleba

1 260,00 zł Regularna cena
630,00 złCena Rabatowa
PTU w tym